Niepospolita

  • Categories:Film
  • Tags:dźwięk na planie, dźwiękowiec, film fabularny

Pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz w roku 1939 podróżuje po Polsce ze swoją uroczą asystentką Dianą i przeprowadza wywiady z ludźmi sukcesu. Na swojej drodze spotyka m.in. Melchiora Wańkowicza, o. Maksymiliana Kolbe, Janusza Kusocińskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego i Hankę Ordonównę.

  • Sound 360 Professional
  • Realizacja dźwięku na planie
  • Autor: Kamil Dzyr

Niepospolita – Cały film