20 40 20

  • Categories:Film
  • Tags:dźwięk na planie, dźwiękowiec, film fabularny

Film nagrodzony I Nagrodą Festiwalu Polonijnego “Losy Polaków” w kategorii Filmy fabularyzowane i dokumenty fabularyzowane.

Film, który w niezwykle udany sposób łączy formę filmu fabularnego, spełniającą wymogi profesjonalnej produkcji kinowej z dokumentalną w swej istocie treścią, gdyż ukazane losy bohaterów ilustrują wiernie losy autentycznych osób – postaci nieznanych szerszej publiczności – uczestników wojny 1920 roku, którzy później w walczyli też za Polskę we wrześniu roku 1939, a następnie jako sowieccy jeńcy zostali zamordowani w Katyniu. Sprawnie poprowadzona narracja połączona z wielką dbałością o autentyzm realiów historycznych powoduje, że film ogląda się z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem emocjonalnym. Film posiada wybitne walory artystyczne, poznawcze i patriotyczne”

  • Sound 360 Professional
  • Realizacja dźwięku na planie
  • Autor: Kamil Dzyr