Polskie złoto

  • Categories:Film, VR
  • Tags:dźwięk na planie, dźwiękowiec, vr

„Polskie złoto” to historia ewakuacji 80 ton złota Banku Polskiego SA podczas II wojny światowej. Pierwszy film przedstawia historię ratowania polskiego złota na początku II wojny światowej. Drugi film nawiązuje do transportu złota przez teren Polski oraz przedstawia wirtualną mapę podróży złota przez kontynenty aż do umieszczenia rezerw kruszcowych w trzech instytucjach – w Banku Anglii w Londynie, Banku Kanady w Ottawie i Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.

  • Sound 360 Professional
  • Realizacja dźwięku na planie
  • Autor: Kamil Dzyr